Közzétételi lista

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. ( VIII.28. ) kormányrendelet 23.§-ának vonatkozó szakaszai alapján.
 
(1) Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató (megtalálható itt);
b) a beiratkozásra meghatározott idő (A tanév rendje, megtalálható itt); a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (Pedagógiai program, megtalálható itt);
c) térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség (Étkezési térítési díjak, megtalálható itt);
d)  A fenntartó (Zirci Ciszterci Apátság) nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése  (megtalálható itt).
 
e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje; éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. (SZMSZ megtalálható itt, A tanév rendje megtalálható itt).
f) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai
Ilyen jellegű értékelés, ellenőrzés eddig nem történt.
g) a szervezeti és működési szabályzat; a házirend; a pedagógiai program (Dokumentumok)
(3) Iskolai ( gimnáziumi ) közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (megtalálható itt)
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
c) az országos mérés-értékelés eredményei; (megtalálható itt)
d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (megtalálható itt)
f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről (megtalálható itt) (Pedagógiai program 2.3 pont)
g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
h) Az osztályozó vizsga rendje (Dokumentumok)
i) Az iskolai osztályok adatai.