Tanári kar

 Tanári kar 2021/2022-es tanév
 
 
Alföldiné Balázs Bernadett
egyetem
kémia, biológia
szakvizsgázott pedagógus
szervezési igazgatóhelyettes, osztályfőnök
Babonics Marianna
egyetem
német nyelv
munkaközöség-vezető
 Berta Annamária
egyetem
latin, történelem
munkaközösség-vezető, osztályfőnök
 Berzéné Bezdán Katalin Erika  egyetem, főiskola, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, informatikus és könyvtáros  
Borbélyné Rostaházi Krisztina
egyetem, főiskola
matematika, technika
szakvizsgázott pedagógus
 osztályfőnök
Brückner Ákos Előd Ocist
egyetem
spirituális vezető
Czecherné Friedl Angéla
egyetem
fizika, informatika
matematika
munkaközösség-vezető, osztályfőnök
 Endrődi Rita
   
Erdei Gabriella
egyetem
magyar nyelv és irodalom, történelem
 könyvtáros
Éliás Tamás
egyetem
biológia, katolikus hittan, etika
 osztályfőnök
Farkasné Sárközi Éva
egyetem
magyar nyelv és irodalom
informatikus-könyvtáros
 osztályfőnök
Fekete-Némedi Katalin
egyetem
Történelem, ének
 
 
Ferenczy Noémi Gabriella
egyetem
magyar nyelv és irodalom, német nyelv
szakvizsgázott pedagógus
munkaközösség-vezető 
Ferenczy Sándor egyetem osztályfőnök
Filó Zsolt
egyetem
testnevelés
szakvizsgázott pedagógus,
tanfelügyeleti és minősítési szakértő, mesterpedagógus
 
Galambos Miklós
egyetem
katolikus hittan, német nyelv
 
 Gerlaki Krisztina
egyetem
testnevelés
 osztályfőnök
Gyóni András
egyetem
filozófia, latin,
történelem
szakvizsgázott pedagógus
 címzetes igazgató
Herkovits Katalin
 
egyetem, matematika, német nyelv
 
 
Horváth Lilla
 egyetem,
angol nyelv, német nyelv
 osztályfőnök
Huszár-Bércesi Katalin
egyetem
magyar nyelv és irodalom, bölcsész
 
 
   
Képli Mária
egyetem
katolikus hittan
 
Kis-Pál Zsuzsanna 
 egyetem, biológia, földrajz
főiskola, környezetvédelem
szakvizsgázott pedagógus
 osztályfőnök
 Kochné Székely Zsuzsanna
 angol
egyetem
 munkaközösség-vezető
Kónyáné Gál Edina
 főiskola,
angol nyelv
 
 Kovács Edit
egyetem
matematika
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök
 Kovácsné Kereső Andrea
 egyetem
német nyelv
 
 Lacziné Kiss Mária
egyetem, főiskola, magyar nyelv és irodalom, szakvizsgázott pedagógus
 nevelési igazgatóhelyettes, osztályfőnök
 Lévayné Tálos Lívia
egyetem
német nyelv
 osztályfőnök
 Lőrincz Tamás
 egyetem, főiskola,magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, művészettudomány szakos bölcsész katolikus hittan
 osztályfőnök
     
 Makkné Szabó Erika
földrajz, történelem
egyetem
 
 Miklós Éva Mária
 egyetem
testnevelés
 
Moharos Sándor
egyetem, matematika, fizika, biológia, kémia, szakvizsgázott pedagógus
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök
Molnár Ferenc
egyetem, főiskola, földrajz, angol nyelv
 osztályfőnök
Mózessyné Nagy Henriett
egyetem, angol nyelv
CDK segítő tanár, pályaválasztást segítő tanár
Nádasi Richárd
egyetem,
angol nyelv, történelem
közösségiszolgálat-koordinátor, osztályfőnök
Neil Muggeridge
főiskola, angol nyelv
 
Orosz Ágoston
egyetem,
etika, műszaki ismeretek, szakvizsgázott pedagógus
igazgató
 
   
Radics Éva
egyetem,
ének
 
Rideg Gabriella
 fizika, kémia 
egyetem
 munkaközösség-vezető
 
   
Dr. Somosné Horváth Edina
 egyetem
testnevelés
 
 Steurer Zsoltné
 egyetem
fizika, matematika 
 
Szalainé Szántó Marianna
egyetem
 latin, magyar, média
 
 
   
Szentes Ottokár
 rajz, földrajz
egyetem, főiskola
 
Takácsné Kovács Anikó
egyetem
biológia, kémia
 osztályfőnök
 Tamás János
 egyetem, főiskola matematika, fizika,számítástechnika, katolikus hittan  
Teleki Mária
egyetem 
matematika, fizika
 osztályfőnök
Temesvári Edit
egyetem, főiskola
 fizika, informatika,
 matematika
 osztályfőnök
Dr. Tokodiné Ujházi Andrea
 főiskola,
német nyelv, matematika, földrajz
 
Tordasi Zsolt
egyetem 
testnevelés
 
Tóth Balázs
 egyetem
katolikus hittan
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök, munkaközösség-vezető,  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 Varga Tamás
 testnevelés
egyetem
 munkaközösség-vezető
Wasztlné Horváth Gabriella
 francia
egyetem
szakvizsgázott pedagógus