Ciszterci Diákszövetség

 2013-ban hármas jubileumot ünnepelt gimnáziumunk: 325 évvel ezelőtt, 1688-ban alapították az intézményt, 200 éve, 1813-ban a Ciszterci Rend vette át az iskola fenntartását, valamint 75 éve, azaz 1938 óta áll az iskola jelenlegi épülete.
A számok önmagukban is imponálóak, de nem kevésbé tiszteletre méltó az az érték, amely elhivatott, nagy tudású és nagy műveltségű tanárok munkájának köszönhetően ebben a szellemi műhelyben létrejött.
Gondoljunk csak például Vörösmarty Mihály, Ybl Miklós vagy Klebelsberg Kuno munkásságára vagy a közelmúlt olyan kiválóságaira mint Lázár Ervin és Bella István.
 
A folyamatosan magas színvonalú tanári munkát bizonyítja, hogy a neves elődök mögött a mai diákok sem vallanak szégyent – országos, sőt nemzetközi versenyeken is ott vannak a legjobbak között, kiváló színészek, énekesek, tudósok kerülnek ki a soraikból.
Az itt végzett diákok közül sokan érezték és érzik ma is, hogy mindazt, amit diákként az iskolától és a tanáraiktól kaptak, szeretnék valahogyan viszonozni.
Így került sor Reguly Antal domborművének felavatására (Lukács László néprajztudósnak, a gimnáziumi diákszövetség tagjának kezdeményezésére) vagy Romhányi György orvosprofesszor emléktáblájának elhelyezésére a ciszterci gimnázium Oskola út 7. szám alatti egykori épületének falán (tanítványai kezdeményezésére). Szintén a diákszövetségnek köszönhető, hogy Szentgotthárdról a gimnázium aulájába került Bory Jenő Szent Bernát szobra.
 
 
Az utóbbi hónapokban is több megemlékezésre, avatásra került sor.
Így például Mihályi Gyulának, a kiváló kémiatanárnak nevét vette fel a gimnázium kémia szaktanterme; Dr. Urbán Jánosnak, a nemzetközileg is
elismert matematikusnak volt osztálytársai állíttattakemléktáblát az iskola aulájában. A mellette levő emléktáblán pedig két legendás tanáráról – Harza Lászlóról és Neumann Edéről – emlékezik meg egy 1972-ben ballagott osztály.
 
A Ciszterci Diákszövetség kezdeményezésére és a HM jóvoltából 2014. március 26-én emléktáblát szenteltek fel a gimnázium falán az I. világháborúban elhunyt tanárok és diákok tiszteletére.
 
 
A Ciszterci Diákszövetség, szeretettel várja soraiba azokat az egykori „józsefes” illetve mai ciszteres diákokat, akik munkájukkal, ötleteikkel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy az iskola értékei ne vesszenek el és a jövőben is kiérdemelje diákjai megbecsülését.
 
 
 
További információk: lorincztamas@hotmail.com (Lőrincz Tamás, a diákszövetség titkára)