Felvételivel kapcsolatos információk

Iskolánk OM azonosítója: 030182
 
A középfokú felvételi eljárás információi
 
Felvételi tájékoztató
Felvételi információk
 
Beiskolázással kapcsolatos új információk
 
Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!
A Ciszterci Szent István Gimnázium honlapján a „Felvételi/ Hozzánk jelentkezőknek/ Felvételivel kapcsolatos információk” menüpontjában megtalálható iskolánk felvételi tájékoztatója. Az itt kért dokumentumok csatolását szíveskedjenek postai úton vagy személyesen eljuttatni a Ciszterci Szent István Gimnáziumba: (keresztlevél, plébánosi v. lelkészi ajánlás, igazolás hitoktatásban való részvételről, elsőáldozást igazoló lap, bérmálkozást vagy konfirmálást igazoló lap, egyéb, a hitélethez köthető dokumentum, ciszterci adatlap).
 
A szóbeli elbeszélgetés időpontjai a leendő 9. évfolyam számára 2023. február 28., március 1., március 2-a. Az elbeszélgetés pontos időpontját honlapunkon közöljük 2023. február 22-e utáni héten, a tanulókat az oktatási azonosítóval, az elbeszélgetés dátumával és pontos időpontjával hívjuk be.
 
Az 5. osztályba jelentkező tanulók szüleinek: A jelentkezési lapot egyénileg kell a KIFIR rendszeren belül kitölteni. A következő dokumentumokat is kérjük a KIFIR rendszerbe feltölteni: (3. osztály év végi, 4. osztály félévi eredményei, az írásbeliről készült értékelőlap, ciszteres adatlap, keresztlevél stb.) Eredeti példányt ezekről nem kérünk.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelentkezés határideje: 2023. február 22.
 
Ciszterci Szent István Gimnázium vezetősége