1961-1965 D osztály

2015. június 13-án volt az 50. érettségi találkozók a Diófa Étteremben. 1965-ben érettségiztünk a Székesfehérvári József Attila Gimnázium IV.D. német-reál osztályában (ma Ciszterci Szent István Gimnázium). Osztályfőnökünk Szentes Ottokár tanár Úr volt, aki a matematikát és a fizikát tanította. Az osztály létszáma 34 fő volt, 6 fő meghalt, jelen volt 23 fő (3 fő késett ezért a képen nincs rajta). A IV.D. nagy része továbbtanult, 20 fő mérnök, 3 fő középiskolai tanár, 1 fő jogász, 1 fő közgazdász, 2 tiszviselő, 1 USA katona, stb. került ki az osztályból. Mindenki megállta a helyét, mindenki becsülettel dolgozott és élt. Sok osztálytársam unokája jár ide az Alma Mater-ba, a Jókai u. 20. szám alá. A sikeres életútnak két oka volt:
- az első a rendkívül jó tanári kar, akik nem csak szaktantárgyat tanítottak, hanem neveltek is (jóra),
- a másik ok a jó, összetartó közösség, ahol a hangadó csak a jótanuló, jó sportoló lehetett.
Tisztelettel dr. Póczos Géza IV.D-s "Véndiák"