Az iskolai közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény 2016-tól a rendes érettségi vizsga megkezdését 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik majd.