Templomi hírek

Nagyheti, Húsvéti, és Szentségvételi rend Templomunkban
 
2017.04.09.
VIRÁGVASÁRNAP: Barkaszentelési körmenet, dramatizált passió: DE. 09:00 óra
Énekkari passió: DE 12:00
 
RENDKÍVÜLI SZENTGYÓNÁSI ALKALMAK: 2017.04.13. Nagycsütörtök DU. 16:00-17:30
2017.04.14. Nagypéntek DE. 08:00-12:00 és 16:30-17:30
2017.04.15. Nagyszombat DE. 08:00-12:00 és 15:00-17:00, valamint 18:00-19:00
2017.04.13. NAGYCSÜTÖRTÖK: Szentmise DU. 18:00
Lábmosással, Fölajánlási menettel, Oltárfosztással.
Virrasztás 19:00-21:00
 
2017.04.14. NAGYPÉNTEK: DE. 08:00 Lamentációk DU. 18:00 Énekelt János Passió, Egyetemes könyörgések, Szent Kereszt előtti hódolat, szentáldozás
 
2017.04.15. NAGYSZOMBAT: DE. 08:00 Zsolozsma
DE. 08:00-19:00 Szentsír-látogatás, 20:00 HÚSVÉTI VIGÍLIA: Tűz szentelés, Öröm ének, Olvasmányok, Keresztvíz szentelés (egy felnőtt és hat fiatal keresztelése), Áldozati liturgia, Körmenet
 
2017.04.16. HÚSVÉT VASÁRNAP: 07:00,09:00,12:00 Szentmise végén ételszentelés DU. 18:00 Szentmise
 
2017.04.17. HÚSVÉT HÉTFŐ: 09:00 Szentmise, szentelt víz hintése 12:00,18:00 Szentmise
 
HÚSVÉT NYOLCADÁBAN pénteken DU. 14:00 Elsőáldozók újbóli szentgyónása szüleikkel, rokonaikkal együtt (2017.04.21.)
 
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA: 2017.04.23. Szentmise 30 fiatal elsőáldozásával 09:00, egyébként a szokásos vasárnapi miserend
 
2017.04.28. Péntek: DU. 14:00 Bérmálkozók, bérmaszülők, rokonság szentgyónása szertartáspróbával együtt
 
HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA: 2017.04.30. DE. 09:00 Bérmálási szentmise a Püspök Atya vezetésével, közel 70 felnőtt, illetve érett fiatal bérmálásával, egyébként a szokásos vasárnap miserend