Praktikus tudnivalók

 Iskolánkban a közösségi szolgálat szervezését a 2012/13-as tanév elején megkezdtük. Az egyre bővülő projektlistát honlapunkon tudják nyomon követni a diákok és a szülők. Az alábbiakban a törvény által előírt feltételeket és szabályokat gyűjtöttük egybe, kiemelve a legfontosabbakat. A programról részletes tájékoztatás olvasható a kozossegi.ofi.hu honlapon.
Közösségi szolgálati projekt olyan intézménnyel jöhet létre, amellyel az iskola együttműködési megállapodást köt. Minden egyes projektnek az iskolában van egy projektfelelőse, a honlapon kívül a diákok tőle szerezhetnek bővebb információt az adott projektről.
Az egyes projektekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni.
A közösségi szolgálatról ún. naplót kell vezetni. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az aláírását igazolásképpen.
Az iskolában az osztályfőnök tartja nyilván a naplóban az elvégzett közösségi szolgálatok óraszámát, év végén a bizonyítványba ezt is bevezeti. Ő méri fel az igényeket és vezeti a projektekre jelentkezéseket, illetve adott esetben részt vesz egy-egy projektben is.
Projekttől függően a fogadó intézmény, az iskola munkatársai vagy a szülő kíséri a diákot a közösségi szolgálat helyére, illetve hozza el a gyerekeket.
A 2015/16. tanévtől a gimnázium tanulóinak a közösségi szolgálat keretében 50 órát kell teljesíteniük, amiből legfeljebb 3-3 órát lehet a felkészítésre, illetve a tapasztalatok feldolgozására fordítani. Maximum 30 órát lehet iskolai és külső (például városi) rendezvények, illetve táborok szervezésében és lebonyolításában történő közreműködésért elszámolni. Különösen fontos, hogy legalább 10 órát pedig szociális érzékenységet fejlesztő tevékenységgel kell eltölteni (személyes segítségnyújtás például: iskolatársak korrepetálása, fogyatékkal élők, idősek, más rászorulók segítése). Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a szolgálati követelmények teljesítésének. A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtartamot kell érteni, melybe az oda- és visszautazás időtartama nem számít bele.
A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
- tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát (pl. nyári táboroztatás)
- tanítási időben a heti hat órát és
- tanítási napon a napi két órát
- tanítási napon kívül a napi három órát.
A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
Az alkalmak gyakorisága projekttől függően változó (heti, havi).
Minden projekt előtt a diákok felkészítést kapnak, a projekt végeztével pedig feldolgozzák a tanulságokat a fogadó intézmény mentorának, illetve az osztályfőnök segítségével.
Egy tanévben 30 óra közösségi szolgálatot érdemes elvégezni, a projektek hossza nagyjából ehhez igazodik, de természetesen feladattól függően változó.