Tanári kar

 
Alföldiné Balázs Bernadett
kémia, biológia
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
szervezési igazgatóhelyettes, osztályfőnök
Babonics Marianna
német
egyetem
 osztályfőnök
Bauer István
művészettörténet, 
rajz
főiskola
 
 
 
 
Bércesi Katalin
 magyar
egyetem
  osztályfőnök
Berta Annamária
latin, történelem
egyetem
munkaközösség-vezető, osztályfőnök 
     
 
Borbélyné Rostaházi Krisztina
 matematika, technika
egyetem, főiskola
szakvizsgázott pedagógus
 
Brückner Ákos Előd Ocist
katolikus hittan
egyetem
spirituális vezető, katolikus hittan
Czecherné Friedl Angéla
fizika, informatika
matematika
egyetem
munkaközösség-vezető, osztályfőnök
Éliás Tamás
biológia, katolikus hittan, etika
egyetem
 
Erdei Gabriella
magyar, történelem
egyetem
 könyvtáros tanár
 
Farkasné Sárközi Éva
magyar nyelv és irodalom
egyetem
informatikus-könyvtáros
 
Ferenczy Noémi
 magyar, német
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 
Ferenczy Sándor
 matematika
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök
Filó Zsolt
testnevelés
egyetem
szakvizsgázott pedagógus,
tanfelügyeleti és minősítési szakértő, mesterpedagógus
 
 
Galambos Miklós
katolikus hittan, német
egyetem
munkaközösség-vezető, osztályfőnök
Gerlaki Krisztina
testnevelés
egyetem
 
 
 
 
Gyóni András
 filozófia, latin,
történelem
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 
 
Herkovits Katalin
 német, matematika
egyetem
 
 
Hódiné Jeges Mariann
 földrajz, matematika
egyetem
 
 
Horváth Lilla
 angol, német
egyetem
 
Képli Mária
katolikus hittan
egyetem
 
Kis-Pál Zsuzsanna 
 
 
Kochné Székely Zsuzsanna
 angol
egyetem
 munkaközösség-vezető
     
Kónyáné Gál Edina
angol
főiskola
 
Kovács Edit
 matematika
egyetem
 osztályfőnök
Lacziné Kiss Mária
 magyar,
 történelem
egyetem, főiskola
szakvizsgázott pedagógus
 nevelési igazgatóhelyettes
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök
Langmárné Miklós Éva
 testnevelés 
egyetem
 
 
 
 
 Lévayné Tálos Lívia
 német
egyetem
 
Lőrincz Tamás
 katolikus hittan,
 magyar
egyetem
 osztályfőnök
 Marton János  néptánc  
Moharos Sándor
 biológia, fizika,
 kémia, matematika
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 osztályfőnök
Molnár Ferenc
 angol, földrajz
egyetem, főiskola
 
 
   
Mózessyné Nagy Henriett
 angol
egyetem
 osztályfőnök
Nádasi Richárd
 angol, történelem
egyetem
közösségiszolgálat-koordinátor
Neil Muggeridge
 angol
főiskola
 osztályfőnök 
Novákné Gémes Margit
 földrajz, francia
egyetem
 
Orosz Ágoston
etika szakos tanár, 
műszaki ismeretek
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
igazgató
 Radics Éva
ének
egyetem
 
Rideg Gabriella
 fizika, kémia 
egyetem
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök 
     
     
Somogyfoki Gáborné
 társadalomismeret,
 történelem, etika
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 
 szabadidő-felelős,osztályfőnök
Dr. Somosné Horváth Edina
 testnevelés
egyetem
 
Steurer Zsoltné
 fizika, matematika 
egyetem
 osztályfőnök
Szabó Erika
földrajz, történelem
egyetem
 osztályfőnök
Szalainé Szántó Mariann
 latin, magyar, média
egyetem
 
Székely Szűcs Ágnes 
   
Szénásy Zoltán
 fizika, informatika,
 matematika
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
tanfelügyeleti és minősítési szakértő, mesterpedagógus
 
Szentes Ottokár
 rajz, földrajz
egyetem, főiskola
 
Szijártó Éva
  angol, magyar
 egyetem
 
Szilnerné Györe Judit  tánc  
Dr. Sziráki Szilvia
 történelem
egyetem
 
Takácsné Kovács Anikó
 biológia, kémia
egyetem
 
 
Teleki Mária
 matematika, fizika
egyetem
 
Temesvári Edit
 fizika, informatika,
 matematika
 egyetem, főiskola
 osztályfőnök
Dr. Tokodiné Ujházi Andrea
matematika, földrajz, német
főiskola
 
Tordasi Zsolt
 testnevelés
egyetem
 
Tóth Balázs
 katolikus hittan
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 munkaközösség-vezető, osztályfőnök,  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 
Vadányi Orsolya
   
Varga Tamás
 testnevelés
egyetem
 munkaközösség-vezető
     
 
   
Wasztlné Horváth Gabriella
 francia
egyetem
szakvizsgázott pedagógus
 osztályfőnök
 
A protestáns hitoktatást segítő kollégák 
Böjtös Attila Gábor
protestáns hittan
 
Bencze András
protestáns hittan
egyetem
 
 
Berze János
protestáns hittan
egyetem
 
 
Konrád Ferenc
református hittan
egyetem
 
 
 Az esti tagozat tanárai
 
Gubánné Ármai Erika
 
fizika, matematika
egyetem
 
Kis Zsolt
biológia, kémia
egyetem
 
 
Lazányi Ildikó
 fizika, matematika
egyetem
 
Vasi Krisztina
 magyar, latin
egyetem