Felvételivel kapcsolatos információk

INDULÓ OSZTÁLYOK
 
Általános tantervű reál irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály, tagozatkód: 0001
Általános tantervű humán irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály, tagozatkód: 0002
Általános tantervű négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztály, tagozatkód: 0003
 
Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés: A képzés első négy évében a reál irányultságú osztályban a matematikára, természettudományokra, a humán osztályban az élő és klasszikus idegen nyelvekre esik a fő hangsúly. Az idegen nyelveket mindkét osztályban emelt óraszámban tanítjuk. A reál irányultságú osztályban választható idegen nyelvek az angol vagy a német.
Humán irányultságú osztályban a választható idegen nyelv az angol vagy a német. 7. és 8. osztályban latin nyelvet tanulnak második idegen nyelvként.
 
Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: Első (haladó) nyelvként az angol vagy német, második (kezdő) nyelvként a német, francia vagy angol közül választhatnak a jelentkezők. Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk. A közép- vagy emelt szintű előkészítő minden választott tantárgyból többlet órákat jelent a 11-12. évfolyamon. Az érettségi előkészítőt aszerint választhatja a tanuló, hogy milyen irányban szeretne továbbtanulni. Igény szerint a latin vagy orosz nyelv szakkörként választható.
 
A központi írásbeli vizsgára 2016. december 9-ig kell jelentkezni az Oktatási Hivatal honlapjáról vagy akár gimnáziumunk honlapjáról is letölthető „Tanulói jelentkezési lap a 9. illetve a 8 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli vizsgájára”. A negyedikesek írásbeli vizsgája a felvételire kijelölt iskolákban zajlik.
 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 
 a központi Jelentkezési lap (2017.februr 15.)
 a Ciszterci adatlap (letölthető gimnáziumunk honlapjáról)
 3. osztályos év végi és a 4. osztályos félévi tanulmányi eredmény: a bizonyítvány, ill. értesítő fénymásolata (negyedikeseknek)
 a felvételi eredményt igazoló Értékelőlap
 
A jelentkezéshez nem kötelező, de előnyt jelentő dokumentumok:
 
 keresztlevél
 plébánosi v. lelkészi ajánlás
 igazolás hitoktatásban való részvételről
 elsőáldozást igazoló lap
 bérmálkozást vagy konfirmálást igazoló lap
 egyéb, a hitélethez köthető dokumentum
 
 
A felvételi eredmények értékelése
 
A negyedik osztályos tanulók: Az általános iskolai eredmények alapján maximálisan 50 pontot kaphat a felvételiző. A hozott pontok összetétele reál irányultságú osztályban: a matematika jegy kétszerese,
a környezetismeret jegy, a magyar nyelv jegy, az irodalom jegy egyszerese 3. osztály végén és 4. osztály félévkor.
Humán osztályban: az irodalom jegy kétszerese, a magyar nyelv jegy, matematika, környezetismeret jegy egyszerese ugyancsak a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi jegyeket számítva.
Az írásbeli vizsga maximálisan további 100 pontot (magyar 50 pont, matematika 50 pont) jelent.
Az évfolyam felvételizői legfeljebb 10 többletpontot kaphatnak a nem kötelező dokumentumok alapján.
Elérhető maximális pontszám: 160 pont
 
A nyolcadik osztályos tanulók: Az általános iskolai eredmények alapján maximálisan 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege.
Az írásbeli vizsga maximálisan további 100 pontot (magyar 50 pont, matematika 50 pont), a hittan szóbeli 10 pontot jelent. A hittan szóbelire a Lk 15, Lk 24, Mt 5-ből lehet felkészülni, valamint a legelemibb imák és az Apostoli hitvallás szövegét kérdezzük. Ez utóbbiakat az általános iskolai hittankönyvek függeléke vagy a Hozsanna énekeskönyv tartalmazza
Az évfolyam felvételizői legfeljebb 10 többletpontot kaphatnak a nem kötelező dokumentumok alapján.
Elérhető maximális pontszám: 180 pont
 
A Köznevelési törvény 56. § (1) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja, amennyiben a szülő a szakvéleményt a központilag megadott határidőig leadja. Iskolánk az alapító okiratban foglaltak alapján nem rendelkezik az SNI-s és BTM-es tanulók szakszerű fejlesztéséhez szükséges jogosultsággal, a jelentkezéskor kérjük ezt figyelembe venni!
 
Székesfehérvár, 2016. október 11.
 
Orosz Ágoston
igazgató