Tájékoztató

Tájékoztató
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről
 
Tisztelt Szülő/Gondviselő! Kedves Tanuló!
 
Rövid tájékoztatónkkal szeretnénk megismertetni Önöket az iskola-egészségügyi ellátás feladataival és működési rendjével.
Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását. A szolgálat működését a 26/1997. NM. Rendelet szabályozza. Adataikat az 1992. LXIII. törvénynek megfelelően kezeljük és tároljuk.
 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat tagjai:
Iskolaorvos: Dr. Keresztesi Julianna
Rendelési idő: csütörtök: 8:30-11:30
Asszisztens : Schmölczer Helena
Iskolavédőnő: Tóth Dorina Kata
telefon: 70-507-6210
telefon: 22-506-686/ orvosi szoba
e-mail:toth.dorina@humanszolg.hu
Fogadóóra, tanácsadás ideje: kedd 12- 14
 
Feladataink:
A tanulók testi-lelki fejlődésének követése- szűrővizsgálatok, melynek keretében szűrővizsgálatot végzünk a páros évfolyamokon és a 16 éves tanulóknál a betegségek korai felismerésére. Tájékozódunk a tanulók panaszairól, életmódi, lelki, szociális rizikótényezőiről. Általános vizsgálatot, testtömeg-, testmagasságmérést, látás-, hallásvizsgálatot, vérnyomásmérést végzünk. A vizsgálat/ok időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk Önöket, azt követően pedig leletet adunk. Amennyiben szükséges a gyermek további szakorvosi vizsgálata, az ott kapott leletet kérjük, gyermekével szíveskedjen beküldeni részünkre.
 
A testnevelési csoportbesorolást az iskolaorvos véglegesíti, kérjük az ehhez szükséges szakorvosi leleteket, orvosi javaslatokat szíveskedjen beküldeni szeptember 30-ig.
Az iskola keretein belüli diák-sportversenyeken való részvételhez javaslatot adunk.
 
Fontosnak tartjuk a gyermekek egészségének megőrzését, ezért folyamatosan az osztályfőnök igényének megfelelően egészségfejlesztő foglalkozásokat tartunk tanórán és azon kívül is.
 
Védőoltások:
Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében végezzük.
A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak.
1.) Diftéria – tetanusz- pertussis ( dTap ) emlékeztető oltás általános iskolák 6. évfolyamai
2.) Kanyaró – mumpsz – rubeola ( MMR ) újraoltás általános iskolák 6. évfolyamai
3.) Fertőző májgyulladás ( Hepatitis B ) elleni védőoltás általános iskolák 7. évfolyamai
4.)Human Papilloma Vírus elleni védőoltás az általános iskolák 7. évfolyamos lányoknál.
Elsősegélynyújtás:
Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések elsődleges ellátása, majd a tanuló házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.
Az iskolavédőnő feladatai közé nem tartozik a tanuló háziorvoshoz, iskolaorvoshoz, egyéb intézménybe való kísérése. Erről a nevelési- oktatási intézménynek kell gondoskodni.
A nevelési - oktatási intézmény védőnője orvosi vizsgálat és utasítás nélkül gyógyszert nem adhat ki.
Tisztaságvizsgálat:
Amíg gyermeke Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, tanévkezdéskor egyszeri alkalommal minden osztályban csoportos tisztasági vizsgálat elvégzése történik az Országos epidemiológiai központ 3. módszertani levél a tetvesség elleni védekezésről és a 18/1998. (VI. 3.) nm (járványügyi) alapján. A tanév során ismételten csak abban az esetben szükséges a vizsgálat végzése, ha tetvesség fordul elő az intézményben. Ez esetben a szakma szabályai szerinti előírásoknak megfelelően kell a vizsgálatokat ismételni
Tetvesség észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett egységben (osztályban/csoportban) kéthetenként meg kell ismételni mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján a tetűmentesség és annak állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható.
 
Együttműködünk járvány esetén a helyi Népegészségügyi Intézettel, továbbá szükség esetén egyéb társ szakmákkal, gyermekvédelmi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, valamint civil szervezetekkel.
Ha gyermekükkel kapcsolatban egyéb probléma merül fel, készséggel állunk rendelkezésükre. A fenti telefonszámokon lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre.