Egyéni jelentkezés menete 8 évfolyamosok részére

Egyéni jelentkezés menete 8 évfolyamosok részére
 
A felvételi lapok egyéni benyújtása
Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek − a központi írásbeli vizsgaeredményük ismeretében, a felvételi esélyek mérlegelését követően − a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről Az egyéni jelentkezés menete a 2021/2022. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során című cikkben tájékozódhatnak, melyet a honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban érhetnek el az eljárás jelentkezési szakaszában.
A felvételi lapok a következők:
 
- jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
 
- tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.
 
A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre, amit ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie. A postára adás határideje: 2022. február 18.
A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról linken. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!”
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf