Munkaközösségek

1. Angol-francia nyelvi munkaközösség
 
Kochné Székely Zsuzsanna mk.-vez.
 
Horváth Lilla
Molnár Ferenc
Mózessyné Nagy Henriett
Neil Muggeridge
Nádasi Richárd
Novákné Gémes Margit
Szijártó Éva
Wasztlné Horváth Gabriella
 
2.Hittan munkaközösség
 
Tóth Balázs mk.-vez
Brückner Ákos Előd OCist
Képli Mária
Lőrincz Tamás
Tóth Balázs
Bencze András (evangélikus hittan)
Berze János (református hittan)
Konrád Ferenc (református hittan)
 
3. Informatika-fizika munkaközösség
 
Czecherné Friedl Angéla mk.vez.
Moharos Sándor
Rideg Gabriella
Steurer Zsoltné
Szénásy Zoltán
Temesvári Edit
Orosz Ágoston
 
4. Magyar-ének-könyvtár-média munkaközösség
 
Ferenczy Noémi mk.-vez.
Bércesi Katalin
Erdei Gabriella
Lacziné Kiss Mária
Lőrincz Tamás
Radics Éva
Farkasné Sárközi Éva
Szijártó Éva
Szalainé Szántó Mariann
Vasi Krisztina
 

5. Matematika munkaközösség
 
Kovács Edit mk.-vez.
Czecherné Friedl Angéla
Borbélyné Rostaházi Krisztina
Steurer Zsoltné
Temesvári Edit
Dr. Tokodiné Ujházi Andrea
Gubánné Ármai Erika (esti)
Herkovits Katalin
Tamás János
 
6. Német nyelvi munkaközösség
 
Babonics Marianna mk.-vez.
Herkovits Katalin
Horváth Lilla
Galambos Miklós
Lévainé Tálos Lívia
Ferenczy Noémi
 
7. Osztályfőnöki munkaközösség
 
Bérczesi Katalin mk.-vez.
Alföldiné Balázs Bernadett
Borbélyné Rostaházi Krisztina
Szabó Erika
Nádasi Richárd
Czecherné Friedl Angéla
Ferenczy Sándor
Lőrincz Tamás
Kovács Edit
Lacziné Kiss Mária
Temesvári Edit
Somogyfoki Gáborné
Neil Muggeridge
Steurer Zsoltné
Mózessyné Nagy Henriett
Tóth Balázs
Moharos Sándor
Babonics Marianna
Berta Annamária
Wasztlné Horváth Gabriella
 
 
8. Testnevelés-rajz-technika munkaközösség
 
Varga Tamás mk.-vez.
Bauer István
Filó Zsolt
Gerlaki Krisztina
Langmárné Miklós Éva
Borbélyné Rostaházi Krisztina
Dr. Somosné Horváth Edina
Szentes Ottokár
Marton János
Szilnerné Györe Judit
Szabó István (sakk)
 
9. Természetismeret-biológia-kémia-földrajz munkaközösség
 
Rideg Gabriella mk.-vez.
Alföldiné Balázs Bernadett
Éliás Tamás
Moharos Sándor
Novákné Gémes Margit
Szentes Ottokár
Takácsné Kovács Anikó
Dr. Tokodiné Ujházy Andrea
 
 
10. Történelem-latin-filozófia munkaközösség
 
Berta Annamária mk.-vez
Erdei Gabriella
Gyóni András
Somogyfoki Gáborné
Szabó Erika