Munkaközösségek

1. Angol-francia nyelvi munkaközösség
 
Kochné Székely Zsuzsanna mk.-vez.
 
Jámbor Dorottya
Horváth Lilla
Kónyáné Gál Edina
Molnár Ferenc
Mózessyné Nagy Henriett
Neil Muggeridge
Nádasi Richárd
Tokodi Gabriella
Vámosi Attiláné
Wasztlné Horváth Gabriella
 
2.Hittan munkaközösség
 
Tóth Balázs mk.-vez
Brückner Ákos Előd OCist
Éliás Tamás
Képli Mária
Lőrincz Tamás
 
 
3. Informatika-fizika munkaközösség
 
Czecherné Friedl Angéla mk.vez.
Moharos Sándor
Rideg Gabriella
Steurer Zsoltné
Tamás János
Temesvári Edit
Orosz Ágoston
 
4. Magyar-ének-könyvtár-média-rajz-technika munkaközösség
 
Ferenczy Noémi mk.-vez.
Huszár-Bércesi Katalin
Erdei Gabriella
Lacziné Kiss Mária
Lőrincz Tamás
Radics Éva
Farkasné Sárközi Éva
Szentes Ottokár
Borbélyné Rostaházi Krisztina
 

5. Matematika munkaközösség
 
Kovács Edit mk.-vez.
Czecherné Friedl Angéla
Borbélyné Rostaházi Krisztina
Ferenczy Sándor
Steurer Zsoltné
Temesvári Edit
Dr. Tokodiné Ujházi Andrea
Herkovits Katalin
Tamás János
Jámbor Dorottya
Moharos Sándor
Teleki Mária
Bartháné Bukta Ildikó
 
6. Német nyelvi munkaközösség
 
Babonics Marianna mk.-vez.
Herkovits Katalin
Horváth Lilla
Galambos Miklós
Lévainé Tálos Lívia
Ferenczy Noémi
Tokodi Gabriella
Kovácsné Kereső Andrea
 
7. Osztályfőnöki munkaközösség
 
Moharos Sándor mk.-vez.
Alföldiné Balázs Bernadett
Borbélyné Rostaházi Krisztina
Berta Annamária
Nádasi Richárd
Czecherné Friedl Angéla
Ferenczy Sándor
Lőrincz Tamás
Kovács Edit
Lacziné Kiss Mária
Temesvári Edit
Tóth Balázs
Gerlaki Krisztina
Kis-Pál Zsuzsanna
Horváth Lilla
Farkasné Sárközi Éva
Éliás Tamás
Molnár Ferenc
Lévainé Tálos Lívia
Teleki Mária
 Takácsné Kovács Anikó
 
8. Testnevelés munkaközösség
 
Varga Tamás mk.-vez.
Filó Zsolt
Gerlaki Krisztina
Miklós Éva
Dr. Somosné Horváth Edina
Szilnerné Györe Judit
Tordasi Zsolt
 
9. Természetismeret-biológia-kémia-földrajz munkaközösség
 
Rideg Gabriella mk.-vez.
Alföldiné Balázs Bernadett
Éliás Tamás
Moharos Sándor
Kis-Pál Zsuzsanna
Takácsné Kovács Anikó
Molnár Ferenc
 
 
10. Történelem-latin-filozófia munkaközösség
 
Berta Annamária mk.-vez
Erdei Gabriella
Gyóni András
Gődény Krisztina Noémi
Szalainé Szántó Mariann
Fekete-Némedi Katalin
Nádasi Richárd