Iskolai mentálhigiéné, ifjúságvédelem, szociális segítő

 Tóth Balázs vagyok, a 2000/2001-es tanévtől kezdődően tanítok a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Hittan, illetve a végzős osztályoknak Technika és életvitel (önismeret, mentálhigiénés alapismeretet) órákat tartok. A Semmelweis Egyetem Mentállhigiéné Intézetében szereztem mentálhigiénés szakember, majd lelkigondozói képesítést. 2011-től látok el ifjúságvédelmi feladatokat.
 
Tevékenységi köröm:
 
• megelőző, felvilágosító tevékenység (pl. drogprevenció, lelki egészségvédelem)
• tanácsadás a szülőknek gyermekük iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési és életvezetési problémák esetén
• tanácsadás tanulóknak iskolai és életvezetési nehézségek kapcsán
• tanácsadás és közvetítés (mediáció) szülő-gyermek kapcsolatban
• pályaorientációs előadás és beszélgetés
• tanácsadás tanár-diák konfliktusban
• részvétel az iskolai fegyelmi eljárásban (resztoratív konfliktuskezelés)
• együttműködés a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal (rendőrség, gyámhatóság, gyámhivatal), és szervezetekkel (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, ÁNTSZ) és személyekkel (védőnő, orvos)
• diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szakszolgálatokhoz (Nevelési Tanácsadó, Karitász Rév Ambulancia, stb.)
 
Elérhetőség, időpontegyeztetés:
tothb.0001@gmail.com
22/506-860