Köszöntés

 
 
 
Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntöm honlapunkon!
 
A Ciszterci Szent István Gimnáziumunk Székesfehérvár legrégebbi középiskolája, a történelmi belvárosban található. Fenntartója a Zirci Ciszterci Apátság. Ehhez a rendhez tartozó iskolák közösségeként 
           – vállalva küldetésünket –,
mi is részese vagyunk a ciszterciek nagy családjának.
 
 
 
 Tisztelt Érdeklődő!
 
A Ciszterci Rend minden próbát kiállt tradíciójára támaszkodva végzi az új, korszerű és sokat ígérő iskolaépítő és iskolaszervező munkáját. Szellemisége azért él kilenc évszázada, mert képes mindig megújulni.
 
A „schola charitatist”, a szeretet iskoláját valósítja meg.
 
Szent Bernát jelmondatát követjük: Ardere et lucere (Lángolj és világíts).
 
A lángolás a szeretet melegére, az evangéliumi erények megvalósítására való lelkes törekvésre, a világítás a jóra való példaadásra, a bölcs tudás fényére utal.
 
A ciszterci pedagógia jellemzője az oktatás és nevelés együttese, a személyes odafigyelés, közösségek alakítása a ciszterci sajátos hagyományainak és adottságainak figyelembevételével. Elsődleges feladatunknak tekintjük az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséggondozást, ezáltal is növelve a tanulók továbbtanulási esélyeit.
 
Nevelésünk célja a konstruktív életvezetés megalapozása
és az erkölcsi normarendszer kialakítása.
 
A családiasság, a családias környezet, diákok és közösségeik bensőséges összetartozása mindennapjaink része. Közös akarattal együtt munkálkodunk a családdal az ifjúságért.
 
„A gyermek – család – iskola”
együttműködésére alapozva neveljük és bocsájtjuk útjára tanulóinkat.
 
Kérjük és várjuk tanulóinktól és szüleiktől az iskola nevelőivel való kooperációt
 
A 2013/14-es tanév Jubileumi Emlékévünk volt, melynek ünnepségsorozata tiszteletadás, főhajtás az elődök előtt és indító biztatás az Alma Máter több évszázados virágzásának. 
 
 
 
1939-ben, az ország akkor talán legkorszerűbb iskolaépületének avatásán Endrédy Vendel zirci apát a következő szavakkal fejezte be gondolatait:
 
„Az új iskola cölöpökre épült. Ahogy ezek a cölöpök összekötik a felszínt a régen múlt századok rétegeivel, úgy kösse össze az új intézmény is a modern kor szellemét a régen múlt századok megszentelt hagyományaival”.
  
 
Kedves Olvasó! 
Amennyiben felkeltettük rokonszenvét és érdeklődését, kérem személyesen is látogassa meg intézményünket!
 
Iskolánk és ciszterci templomunk mindenki előtt nyitva áll.
 
Várakozással és szeretettel:
 
                                                               Orosz Ágoston
                                                             igazgató