Köszöntés

 
 
 
Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntöm honlapunkon!
 
 
 
A Ciszterci Szent István Gimnáziumunk Székesfehérvár legrégebbi középiskolája, a történelmi belvárosban található. Fenntartója a Zirci Ciszterci Apátság. Ehhez a rendhez tartozó iskolák közösségeként 
           – vállalva küldetésünket –,
mi is részese vagyunk a ciszterciek nagy családjának.
 
 
 
„Gonddal ápoltuk azt a kincset, melyet a nemzet reánk bízott: a magyar ifjúságot.”
Dr. Werner Vilmos Adolf zirci apát
 
 Tisztelt Érdeklődő!
 
A Ciszterci Rend minden próbát kiállt tradíciójára támaszkodva végzi korszerű iskolaszervező munkáját.
A Zirci Apátság intézményeinek egységes rendi fenntartói stratégiájában pedagógiai munkája által szerepet vállal a megújuló egyház és társadalom felépítésében.
 
„Ardere et lucere” idézet Szent Bernát ciszterci apáttól:
Csak egyedül izzani(ardere) hiúság, csak egyedül ragyogni (lucere) túl kevés, de izzani és ragyogni (Ardere et lucere) az a tökély.
A tanulásra elkötelezett embernek egyszerre kell felgyúlnia a szeretetre és lelkesedésre. hogy az a tudás és ihlet forrása lehessen.
Egyszerre izzani és ragyogni, lángolni és világítani – tökéletesség.
  
Keressük a tudás és a szeretet, az ész és a szív egyensúlyának harmóniáját.
 
A mi jövőképünk embere egyensúlyban tartja önmagában
a test, a szellem és a lélek hármas egységét,
egyéni érdekeit pedig háttérbe tudja szorítani a közösség érdekében. Isten országát nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is építi.
  
 
  
A ciszterci iskola a tudás bázisa, szellemi műhely. Képessé teszi a diákokat a hosszú távú cél megtalálására és megvalósítására, ahol boldogulni és boldognak lenni is képesek.
 
Célunk egy új világ felépítése, melynek lényege és üzenete a szeretet civilizációja.
 
Küldetésünket a ciszterci szerzetesekkel, pedagógusainkkal, munkatársainkkal, diákjainkkal és családjaikkal valósítjuk meg.
 
A Biblia szerint a gyermek Isten ajándéka. Az élet folytonosságának láncszeme. A család, mint a legkisebb intim közösség a személyiség fejlődés alapja. A ciszterci iskola közösségében és a családban mindenki egyformán értékes, egymást tisztelő.
 
A ciszterci iskola polgárai sokfélék, az életük színes és gazdag, de alapvető értékválasztásukban egységesek és letisztultak.
 
Kedves Olvasó!
Honlapunkon betekintést nyerhetnek gimnáziumunk mindennapjaiba.
Amennyiben felkeltettük rokonszenvét és érdeklődését, szívesen látjuk intézményünkben.
 
Iskolánk és ciszterci templomunk mindenki előtt nyitva áll.
 
Várakozással és szeretettel:
 
                                                               Orosz Ágoston
                                                             igazgató