Menza

A Menza lemondása kizárólag, írásban csak a következő email címen lehetséges 9ciszter.etkezes@gmail.com. A lemondásnál kérjük figyelembe venni, hogy az érvényesség ideje nem változott, ami a lemondástól számított harmadik naptól érvényes.
 
 
 
EBÉDRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS

TÁJÉKOZTATÁS

  
Tisztelt Szülők!

Tájékoztató az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetéséről a 2021/2022-es tanévre:

Tájékoztató
Nyilatkozat az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy étkezést gyermek részére a befizetést követő harmadik naptól tudunk biztosítani, illetve a lemondást is harmadik naptól tudjuk érvényesíteni.

Mindkét esetben reggel kilenc óráig van lehetőségünk a rendelés módosítására.

Betegség vagy egyéb távollét esetén az ebéd elvihető a konyháról. Kérjük, ezt a szándékot szíveskedjenek jelezni a gazdasági irodában.

Ugyanitt lehet a módosítást bejelenteni, befizetni. Lemondás esetén helyesbítő számlát készítünk az el nem fogyasztott ebéd ára visszafizetésre kerül az ebédjegy leadásának ellenében.   

élelmezésvezető
Telefonszám: 22/506-861.

Székesfehérvár, 2021. augusztus 

Tájékoztató
 

A 2021/2022-es tanévben a következő igazolásokat tudjuk elfogadni az étkezési térítési kedvezmény igénybevételéhez:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén:

• Az illetékes önkormányzat által kiállított határozat.

Három vagy többgyermekes családban élő gyermek után járó kedvezmény esetén:

• Nyilatkozat

• Abban az esetben, ha nagyobb testvér egyetemre, vagy főiskolára jár minden esetben félévenként iskolalátogatási igazolás szükséges (szeptember, február).

Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény esetén:

• A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás az emelt szintű családi pótlék folyósításáról,

• vagy szakorvos által kiállított BNO kóddal ellátott orvosi igazolás.

 
Kérem, szíveskedjenek az igazolásokat a Nyilatkozathoz csatolni. (Itt letölthető)
 
Amennyiben az adatokban változás következik be, ezt köteles a nyilatkozatot tevő személy, 15 napon belül bejelenteni.
A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt visszamenőlegesen is ki kell fizetni, (lejárt gyermekvédelmi kedvezmény, egyetemista gyermek időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait, valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.)
 
Székesfehérvár, 2021. augusztus
 
Fehérváriné Pőcz Ildikó
gazdasági  vezető