Oltási és szűrési rend

 Ciszterci Szent István Gimnázium

2020/2021 tanév

Oltási rend
Oltást helye: Ciszterci Szent István Gimnázium
Oltó orvos: Dr. Keresztesi Julianna
Védőoltások (tavasz)
HEPATITIS-B II. oltás
 
HPV II. oltás
 
 
  

  Ciszterci Szent István Gimnázium

szűrési rendje

2020/ 2021

Szűrésre kötelezettek: 6., 8., 10., 12. osztályos tanulók és a 9. évfolyamból azok a tanulók, akik a tanév során töltik a 16. életévüket
Vizsgálatok időpontjai:
Osztály , Védőnői szűrés , Orvosi szűrés
     

Változás előfordulhat az időpontokban.
 
 
Vizsgálat helye: Ciszterci Szent István Gimnázium, orvosi szoba
Az orvosi és védőnői vizsgálatok 9 órakor kezdődnek, menete: az adott osztályból 3 fő jelenik meg az orvosi szoba előtt, majd az első fő a vizsgálat végeztével visszatér a tanórára, és küldi a következő diákot. A vizsgálat a szünetekben is folyamatosan zajlik.
A vizsgálatokat a 26/1997. (IX. 3.) NM és51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján végezzük.
A vizsgálatok eredményéről írásbeli tájékoztatást, szükség esetén szakorvosi rendelésre beutalót adunk.
Beutaló esetén kérjük a szülőket, hogy a szakorvosi vizsgálat eredményéről tájékoztassanak bennünket.
 
A vizsgálatok elvégzése időigényes, ezért kérjük, az osztályfőnököket tájékoztassák az osztályt tanító pedagógusokat, mikor osztálya részt vesz a szűrővizsgálaton.
 
Székesfehérvár,
 
 
 
Dr. Keresztesi Julianna                                              Tóth Dorina Kata
Iskolaorvos                                                                         Iskolavédőnő