Étkezési térítési kedvezmény tájékoztató

Étkezési térítési kedvezmény tájékoztató
 A 2019/2020-as tanévben a következő igazolásokat tudjuk elfogadni az étkezési térítési kedvezmény igénybevételéhez:


 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén:
• az illetékes önkormányzat által kiállított határozat
Három vagy többgyermekes családban élő gyermek után járó kedvezmény esetén:
• Nyilatkozat
Igénybe veheti, akinek három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 Ft, illetve három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft összegű családi pótlék kerül utalásra.
Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény esetén:
• A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás az emelt szintű családi pótlék folyósításáról,
• vagy szakorvos által kiállított BNO kóddal ellátott orvosi igazolás,
• vagy 2018. augusztus havi bankszámlakivonat az emelt szintű családi pótlék folyósításáról.
Kérem, szíveskedjenek az igazolásokat a Nyilatkozathoz csatolni. (Itt letölthető)
Amennyiben az adatokban változás következik be, ezt köteles a nyilatkozatot tevő személy, 15 napon belül bejelenteni.
A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt visszamenőlegesen is ki kell fizetni, (lejárt gyermekvédelmi kedvezmény, egyetemista gyermek időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait, valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.)
Székesfehérvár, 2019. augusztus
Fehérváriné Pőcz Ildikó
gazdasági vezető
2018.11.19