2024. 04. 14.Bérmálkozás a Ciszter templomban

2024. 04. 14.Bérmálkozás a Ciszter templomban
 Április 14-én vasárnap nagy ünnep volt templomunkban: a 10. évfolyam bérmálkozott.
Azok a diákjaink kérték a szentség felvételét, aki szeretnék életüket a Szentlélekkel együttműködve, tanúságtevő keresztényként élni. Jó látni, hogy mekkora igény és nyitottság van a gyerekekben Isten felé.


A bérmálkozók szeptember óta készültek a szentség felvételére. Először egy személyes beszélgetés során a hittanosok elmondták milyen a kapcsolatuk Istennel, a hittel, az Egyházzal, szeretnének-e bérmálkozni és miért. A leendő bérmálkozók a beszélgetés során valamilyen személyre szabott feladatot is kaptak, mely az Istenkapcsolatukban való tovább lépést szolgálta.
Ez után havonta egy-egy témáról beszélgettünk velük, mindig kaptak kisebb feladatot is.
Figyeltünk rá, hogy azok is egyre rendszeresebben gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz, akik korábban ritkábban szoktak. Nagyon nagy segítségünkre volt ebben Szlama Ákos atya, akihez örömmel, minden ellenállás és feszélyezettség nélkül mennek gyónni. Hálásak vagyunk, hogy Püspök atya őt nevezte ki ifjúsági referensnek.
A felkészítő megkoronázása már évek óta, egy lelkigyakorlat Zircen, Előd atya és az ottani ciszterci atyák vezetésével.
Idén a a bérmálkozási szentmise különösen is szép ünnep volt: Böcskei László, Nagyvárad püspöke volt a bérmaapja egy tanítványunknak. Miután lelki gyermeke megkapta Spányi Antal püspök atyánktól a Szentlélek ajándékainak jelét, a két apostol utód együtt, egymás mellett állva folytatta a bérmálást.
Bár diákjainknak már évek óta az a meglátása, hogy ez a bérmálkozás olyan „cool dolog”, az idei szentbeszéd különösen is szép, szívhez szóló volt. Spányi Antal megyéspüspök atya egy lelki utazásra hívott minket, a születő Egyház korába. Érzékletesen, a gyerekek számára is értető módon fejtette ki a Szentlélek szerepét az apostolok életében, majd ugyanígy a mi életünkben is.
Számunkra külön öröm, amikor az elmúlt években bérmálkozókat már felelősségteljes és tanúságtevő bérmaszülőként látjuk viszont a padokban.
Hangulatos a bérmálkozás utáni közös fénykép készítése a szentélyben, utána pedig már a családi ebédek, ünneplések következnek.
Köszönjük Püspök atyáknak és Előd atyának a szép ünnepet!
Kívánjuk bérmálkozóinknak, hogy a Szentlélek tegye egyre teljesebbé a jót amit most elkezdett szívükben!
 
2024.04.18