Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Elérhető a hivatalos felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések a felvi.hu honlapon.

Megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítéseKezdődik a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás


A felsőoktatási felvételi tájékoztatók – az érettségizetteknek és a diplomásoknak szóló is – kiegészített, pontosított formában találhatók meg teljes terjedelmükben a
www.felvi.hu oldalon. Minden jelentkezőnek, akkor is újra érdemes áttanulmányoznia a jelentkezési szabályokat, meghirdetéseket, ha korábban már megnézte azokat a fenti honlapon.

 
A felvételi tájékoztatók kiegészítései


Felsőoktatási szakképzések – Idén először hirdetik meg a felsőoktatási intézmények a felsőoktatási szakképzéseket. Több mint 200 felsőoktatási szakképzés indítására kaptak lehetőséget a felsőoktatási intézmények. A felsőoktatási szakképzésekről, a jelentkezési és felvételi feltételekről részletes információk találhatók a felvételi tájékoztató érettségizetteknek szóló részében.
 
Osztatlan tanárképzések – Szintén idén indul először osztatlan formában a tanárképzés, ami azt jelenti, hogy érettségit követően lehet közvetlenül tanárképzésre jelentkezni. A közismereti tanárképzések kétszakosak, így jelentkezni is természetesen a kétszakos képzésre lehet, az minősül egy jelentkezésnek. A szakmai és a művészeti képzések (többsége) egyszakos formában indulnak. Az osztatlan tanárképzésekről, a jelentkezési és felvételi feltételekről részletes információk találhatók a felvételi tájékoztató érettségizetteknek szóló részében.
 
Vannak olyan képzések – így például a jogi és a gazdaságtudományok képzési terület szakjai – amelyeket a Felvételi tájékoztatóban eddig csak önköltséges formában hirdethettek meg az egyetemek és főiskolák, de a Hivatalos kiegészítésben immár meghirdetésre kerülnek magyar állami ösztöndíjas formában is. Ezen szakok listáját, és az idei – a magyar állami ösztöndíjhoz szükséges – minimum ponthatárát tartalmazza az érettségizetteknek szóló tájékoztató bevezető része.
Különböző okok miatt lehetnek további olyan szakok, amelyeket decemberben nem hirdettek meg a felsőoktatási intézmények, és most mégis meghirdetik, illetve olyanok is vannak, amelyeket intézményi döntés alapján töröltek a meghirdetések közül.
 
A felvételi eljárást szabályozó kormányrendelet alapján a felsőoktatási intézmények az alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkező felsőoktatási végzettséggel rendelkezők összpontszámát meghatározhatják a korábbi felsőoktatási tanulmányaik alapján is. A felvételi tájékoztató érettségizetteknek szóló részének bevezetője tartalmazzák azoknak az intézményeknek a listáját, amelyek biztosítják ezt a lehetőséget.
 
Kapacitás
A hatályos jogszabályi előírások alapján a felsőoktatási intézményeknek meg kellett határozniuk az egyes szakokra, szakirányokra (meghirdetésenként) a kapacitásukat, felvehető hallgatói létszámukat. Ennek megfelelően a felvételi tájékoztató mindkét részében, minden meghirdetés esetében kérjük, hogy tekintsék át a minimális és maximális kapacitás számokat.
Az idei évben azt a jelentkezőt, aki eléri a minimális felvételi pontszámot az adott képzésre meghatározott kapacitásszámig, fel fogják venni magyar állami ösztöndíjas képzésre. Tehát minden érdeklődőnek, jelentkezőnek érdemes megnézni a minimális és maximális új kapacitás számokat, mivel ezek határozzák meg azt, hogy júliusban hány hallgatót vehetnek majd fel az egyes szakokra, szakirányokra az egyetemek és főiskolák a jelentkezések függvényében. Várhatóan a minimális kapacitásszám alatti jelentkezés esetén a képzés nem indul el.
 
Fontos: ha egy intézmény adott meghirdetésére a szak kapacitásszámnál többen jelentkeznek, természetesen a minimum pontszámnál magasabb ponthatár alakul ki, és az annál magasabb pontszámot elérő jelentkezők kerülnek felvételre.
 
Egyéb javítások, módosítások
A felvételi tájékoztatók bevezető részeiben a pontosabb tájékoztatás érdekében bizonyos részeket korrigáltunk, pontosítottunk, amelyek kiemelt tipográfiával szerepelnek a honlapon:
 
Felsőoktatási felvételi tájékoztató - érettségizetteknek

Legfontosabb táblázatok

Jelmagyarázat

Eljárási díjak 

Aki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe

Érettségi pontok számítása

Képzési területek szerint adható többletpontok
 
A többletpontokat igazoló dokumentumok

A közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatás sajátosságai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A tanárképzésről 
 
Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója

Egyes felsőoktatási intézmények is végrehajtottak kisebb pontosításokat az intézményi fejezetekben. Ezek szintén beépültek az eredeti szövegbe.

 
2013.02.06