Államtitkári elismerés

Államtitkári elismerés
Május 30-án, pénteken 14.00-tól, a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban kerül sor az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) díjátadó ünnepségére, ahol az OKTV első három helyezettjeinek adott át elismerő oklevelet  Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony és Sipos Imre helyettes államtitkár úr. Városunkból három diák képviseltette magát, közülük kettő gimnáziumunk 12. osztályos tanulója:
Horváth Janka (12. b) – latin országos 3.,
felkészítő tanára Berta Annamária
és Angyal Péter (12.a) – kémia országos 1., felkészítő tanára Takácsné Kovács Anikó.


 Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) a magyar köznevelési rendszerben a tehetségek kiválasztásának és gondozásának legközismertebb, immár 92 éves hagyományokkal rendelkező fóruma. A középiskolai szakaszt lezáró vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyamok tanulói számára meghirdetett versenyeket az oktatásért felelős minisztérium hirdeti meg, és – a középiskolák, valamint a kormányhivatalok közreműködésével – az Oktatási Hivatal (OH) szervezi.
Ebben a tanévben a 27 tantárgyból 38 kategóriában zajló versenyekre az OH 30.417 jelentkezést regisztrált. Ez összességében 22.062 diákot jelentett. (Egy tanuló több tárgyból is jelentkezhetett.) A tanulmányi versenyek népszerűségét jelzi, hogy 570 középiskolából, azaz középiskoláink több mint feléből indultak diákok ezen a megmérettetésen.
A döntőkben az 1-30. helyezést elérők 231 középiskola tanulói közül kerültek ki, ami azt mutatja, hogy igen sok intézményben folyik egy-egy területen magas szintű tehetséggondozó munka.
A díjazottak, felkészítő tanáraik és szüleik részvételével az ünnepélyes díjátadásnak a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium ad otthont 2014. május 30-án, pénteken 14 órától.
A díjkiosztó ünnepségen dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár 72 középiskola 108 tanulójának adja át az 1-2-3. helyezésért járó díjakat.
Ezt követően kerül sor a Nemzeti Tehetség Program által alapított „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért" díjak átadására. Ennek keretében – sok éves eredményes tehetséggondozó munkájuk alapján – negyvenkilenc pedagógus, oktató részesül elismerésben.
Az ünnepségen további elismerések átadására is sor kerül. Húsz matematika szakos tanár kapja meg a Graphisoft SE által alapított Graphisoft-díjat, amelyet azok érdemelnek ki, akik a matematika tantárgyban kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek. A Balla György Matematikai Alapítvány a matematika verseny gimnáziumi kategóriája első helyezettjének ad át különdíjat. A földrajz OKTV első három helyezettje – ebben az évben ötödik alkalommal – veheti át a Magyar Földrajzi Társaság által adományozott Ifjú Geográfus díjat.
Az OKTV tantárgyait és az indulók számát az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
matematika 4968
angol nyelv 4818
biológia 4747
történelem 2850
informatika 2320
fizika 1985
német nyelv 1832
kémia 1395
magyar irodalom 1324
földrajz 641
francia nyelv 564
spanyol nyelv 514
magyar nyelv 474
rajz és vizuális kultúra 467
olasz nyelv 460
filozófia 235
latin nyelv 214
orosz nyelv 146
német nemzetiségi nyelv és irodalom 132
dráma 131
mozgóképkultúra és médiaismeret 98
művészettörténet 61
horvát nyelv és irodalom 11
szerb nyelv és irodalom 11
szlovák nyelv és irodalom 7
román nyelv és irodalom 7
szlovén nemzetiségi nyelv 5
 
Forrás: http://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/oktv_dijatado_unnepseg_2014/
 
2014.06.02