Tájékoztató a tankönyvek átvételéről

Tisztelt Szülők!
 
Az iskolai tankönyvellátás rendszerének megváltoztatása nem megy teljesen zökkenőmentesen, ezért nagyon szeretném, ha az alábbi információk figyelembevételével a könyvek átvétele nem okozna senkinek gondot.A tankönyvkiosztás rendje az iskola honlapján megtalálható, illetve augusztus 20. után az iskola bejáratánál olvasható lesz. Az osztálykiránduláson résztvevő 12.A, 12.B osztály tanulóinak a könyveit vagy a jelzett időben valaki hozzátartozó veheti át, vagy a visszaérkezés utáni tanítási nap végén lesz erre alkalom. Az iskolába most átiratkozott tanulók csak a tankönyvosztás idején rendelhetik meg a könyveket, az elektronikus megrendelő rendszer erre eddig nem adott lehetőséget, ők pótmegrendeléssel juthatnak a könyvekhez. Ez az induló 5.A,B, 9.C osztályokra nem vonatkozik.
A tankönyvcsomag átvételének feltétele a fizetős tanulóknál a díjbekérőhöz mellékelt csekk vagy utalvánnyal történt fizetés esetén a befizetés igazolásának bemutatása, ingyenes tankönyvre jogosultak esetén az ingyenességet igazoló dokumentum (másolatának) leadása. Ezek hiányában a könyveket nem adhatom ki.
 
 
A Kello honlapján olvasható, hogy a befizetési határidő augusztus 15-e, azonban a határidő lejárta után is lehetőség van kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét. Honlapjukon https://tankonyvrendeles.kello.hu/ egyéb információ is megtalálható.
 
A tankönyvek átvételekor lehetőleg a szülő is legyen jelen, mert utólagos reklamációra nem lesz lehetőség.
 
Az alábbi tájékoztatás érkezett a Kellótól:
 
1. Amennyiben a szülő hitelt érdemlően tudja bizonyítani (feladóvevény bemutatása, azon a postai kezelés nyoma látszik, vagy iskolakezdési utalvánnyal fizetett a szülő és a pénzátvételi bizonylatot mutatja be), hogy a tankönyvcsomag ellenértékét kiegyenlítette, úgy a tankönyvcsomag átadható.
2. Amennyiben a szülő nem fizette be a tankönyvcsomag ellenértékét, augusztus 15-ig a rendszerünkben rendelkezésünkre álló információink alapján ismételten pótlólag legyártattuk és augusztus 27-ig az iskolákba postai úton kiküldjük a díjbekérőket, így azok igény esetén átadhatók lesznek a szülő számára. Így az ezúton díjbekérőhöz jutott szülők is befizethetik a csomagok átadásáig a csomag összegét. Ezt követően ugyanaz az eljárás, mint az 1-es pontban.
3. Amennyiben a szülő a tankönyvcsomag ellenértékének csak egy részét utalta át a tankönyvcsomag nem átadható státuszban van, ezért meg kell kéri a szülőt, hogy a hiányzó összeget egyenlítse ki, amennyiben a tankönyvcsomagban olyan tankönyv van, amelyre a diák/szülő nem tart igényt azt visszáruzni kell, és csak ezt követően tudjuk a többlet befizetést visszautalni.
4. Amennyiben a diák státuszában változás következett be, vagyis nem fizetősből fizetős lett, és ennek módosítása a rendszerben aug. 15 után történi meg, vagyis a 2. pontban említett pótlólagos díjbekérők között sem szerepel az övé, a rendszerből szeptembertől az alaprendeléshez kinyomtatható lesz egy díjbekérő, amelyet a szülő részére át kell adni az ennek alapján kitöltött csekkel együtt. Az augusztus 27-ig kiküldött díjbekérők mellett ugyanis e célra küldeni fogunk üres sárga csekkeket, melyeket kitöltve ezen szülők is meg tudják a befizetést tenni. A részletes technológiáról augusztus 27-ig tájékoztatást adunk.
5. Amennyiben a fizetős diák rászorultsági alapon nem fizetős diákká válik, úgy abban az esetben a KELLO az esetlegesen már befizetett összeget az alaprendelés lezárását követően a befizető részére visszautalja.
6. A tankönyvcsomagok átadását követően várhatóan szeptember közepére készülnek el az alaprendeléshez kapcsolódó végszámlák, amelyek az iskolákba egy csomagba kerülnek kiküldésre, ezeket a diákoknak át kell adni.
 
 
 
Remélem, hogy levelemmel sikerül elkerülni néhány fölösleges utánjárást, és a könyvek átvétele zökkenőmentesen fog megtörténni.
 
 
Tisztelettel: Galambos Miklós
tankönyvfelelős
 
2013. augusztus 26.
 
 
 
2013.08.22