Fogadóórák

Fogadóórák  2017/2018-as tanév 
A fogadóórákra előző munkanap 12 óráig az iskola titkárságán kérjük bejelentkezni. 
06/22 506-860
Orosz Ágoston  igazgató előzetes megbeszélés alapján
Alföldiné Balázs Bernadett igazgatóhelyettes előzetes megbeszélés alapján
Lacziné Kiss Mária  igazgatóhelyettes előzetes megbeszélés alapján
Brückner Ákos Előd  spirituális vez. előzetes megbeszélés alapján
  tanár neve nap órától-óráig
1. Babonics Marianna csütörtök 12.00-12.45
2. Bauer István  péntek 9.00-9.45
3. Bércesi Katalin hétfő   9.00-9.45
4. Berta Annamária csütörtök 11.00-11.45
5. Borbélyné Rostaházi Krisztina hétfő   10.00-10.45
6. Czecherné Friedl Angéla hétfő   11.00-11.45
7. Éliás Tamás  hétfő   12.00-12.45
8. Erdei Gabriella csütörtök 9.00-9.45
9. Farkasné Sárközi Éva csütörtök 10.00-10.45
10. Ferenczy Noémi péntek  14.00-14.45
11. Ferenczy Sándor kedd 14.00-14.45
12. Filó Zsolt csütrörtök 11.00-11.45
13. Galambos Miklós  kedd 12.00-12.45
14. Gerlaki Krisztina  péntek 11.00-11.45
15. Gyóni András  kedd 10.00-10.45
16. Harangozó Felícia pszichológus  előzetes megb. alapján
17. Herkovits Katalin péntek 8.00-8.45
18. Horváth Lilla kedd 12.00-12-45
19. Képli Mária kedd 9.00-9.45
20. Kis-Pál Zsuzsanna kedd 11.00-11.45
21. Kochné Székely Zsuzsanna hétfő   10.00-10.45
22. Kovács Edit kedd 10.00-10.45
23. Langmárné Miklós Éva hétfő   12.00-12.45
24. Lévayné Tálos Lívia péntek 10.00-10.45
25. Lőrincz Tamás kedd 14.00-14.40
26. Moharos Sándor péntek 9.00-9.45
27. Molnár Ferenc  csütörtök  10.00-10.45
28. Mózessyné Nagy Henriett szerda 9.00-9.45
29. Nádasi Richárd hétfő   11.00-11.45
30. Neil Muggeridge szerda 10.00-10.45
31. Novákné Gémes Margit  csütörtök 10.00-10.45
32. Radics Éva kedd 11.00-11.45
33. Rideg Gabriella hétfő   14.00-14.45
34. Somogyfoki Gáborné csütörtök 12.00-12.45
35. dr.Somosné Horváth Edina  hétfő   14.00-14.45
36. Steurer Zsoltné hétfő   9.00-9.45
37. Szabó Erika csütörtök 11.00-11.45
38. Székely-Szűcs Ágnes hétfő   10.00-10.45
39. Szénásy Zoltán  szerda 8.00-8.45
40. Szentes Ottokár szerda 9.00-9.45
41. Szijártó Éva kedd 11.00-11.45
42. Takácsné Kovács Anikó csütörtök 11.00-11.45
43. Teleki Mária kedd 12.00-12.45
44. Temesvári Edit kedd 12.00-12.45
45. dr.Tokodiné Ujházi Andrea hétfő   12.00-12.45
46. Tordasi Zsolt hétfő   11.00-12.45
47. Tóth Balázs szerda 12.00-12.45
48. Vadányi Orsolya hétfő   12.00-12.45
49. Varga Tamás  hétfő   11.00-11.45
50. Wasztlné Horváth Gabriella hétfő   11.00-11.45