IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
 ELHUNYT
UJFALUSSY GUSZTÁV OTTÓ
 
CISZTERCI SZERZETES (1924-2018)
 
 
Istenben boldogult testvérünkért a vigaszt adó, engesztelő szentmiseáldozatot
2018. október 31-én 11 órakor a Székesfehérvár Ciszterci, Nagyboldogasszony – Nepomuki Szent János templomban mutatjuk be, és ezt követően az altemplomban helyezzük örök nyugalomra.
 
 
Ujfalussy Gusztáv Ottó 1924-ben született, Bécsben. Pappá szentelése 1947-ben, Zircen történt.
 
1996-2018-ig, huszonkét esztendőn át szolgált Székesfehérváron.
 


 2017. július 1-jén ünnepelte rubinmiséjét, mely alkalomból Ferenc pápa apostoli áldásban részesítette, és díszoklevelet adományozott neki.
 
Gimnáziumi éveit a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban töltötte.
Novíciátusát, teológiai tanulmányait Zircen végezte, majd ugyanott 1947. június 24-én pappá szentelték.
Amikor a szerzetesrendeket 1950-ben feloszlatták, Shvoy Lajos megyés püspök vette át a Székesfehérvári Egyházmegye szolgálatára és Bodajkra helyezte káplánnak.
Szolgált Csepelen, Móron, Pilisvörösváron, Érdligeten is, majd adminisztrátorként teljesített szolgálatot Besnyőn és Etyeken.
A hetvenes és a nyolcvanas években Biatorbágyon és Perbálon már plébánosként szolgált, egészen 1992-ig, amikor visszatérhetett az újból megalakult ciszterci rend közösségébe.
Életének 95. esztendejében, elhunyt Ujfalussy Gusztáv Ottó, a ciszterci rend örökfogadalmas tagja, szentszéki ügyhallgató a Ciszterci Nagyboldogasszony templom nyugalmazott plébánosa.
 
„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van."
 
Rómaiaknak 8,38-39
 
2018.10.24