P. Peter Verhalen, apát úr

P. Peter Verhalen, apát úr
 a dallasi „Miasszonyunk” ciszterci apátság elöljárója látogatott el iskolánkba


 Dallasi Apátság - Our Lady Of Dallas
 
Az első magyar cisztercieket Endrédy Vendel apátúr már a szovjet megszállás kezdetekor kiküldte Amerikába. A küldetés célja azonban csak fokozatosan vált világossá: meghonosítani a zirci ciszterci életeszményt Amerikában és otthont adni a külföldre kényszerült rendtagoknak. Az amerikai „háttér” biztosítása sokkal sürgetőbb feladattá vált 1950-ben, amikor a kommunista rendszer elrendelte a szerzetesrendek feloszlatását. Egy fiatal ciszterci szervezésében 21 rendtagnak sikerült átjutnia az akkor már drótsövényes és aknázott magyar/osztrák határon. Nyolcat Ausztria szovjet megszállás alatt álló részében elfogtak és átadták őket a magyar hatóságoknak, de a szerencsés 13 legtöbbje végül is kivándorolt Amerikába.
Az első években a magyar ciszterciek a Wisconsin államban fekvő Spring Bank monostorba tömörültek, abban a reményben hogy majd itt kezdenek új életet. Ám az ottani körülmények lehetetlenné tették a zirci életforma megvalósítását, a monasztikus élet, a tanítás-nevelés és a papi szolgálat szintézisét.
Igen sok megpróbáltatás és hányattatás után a közösség legnagyobb része végül is Nagy Anzelm perjel vezetésével a texasi Dallas városban kötött ki. A dallasi püspök megértette, hogy a magyar ciszterci közösség kiváló, stabil munkaerőt jelent az általa tervezett dallasi katolikus egyetem számára. Ezért az egyetem területén tette lehetővé a monostor felépítését. Az első szárny 1958-ban készült el, a harmadik 1964-ben, és összesen 40 szerzetes számára ad lakást és biztosítja a közös élethez szükséges helyiségeket. Az 1956-os forradalom leverése után még további 14 fiatal ciszterci menekült Nyugatra, ebből tanulmányaik végeztével tízen telepedtek meg Dallasban.
 
1961-ben néhány szülő felfigyelt a St. Louis-i angol bencések iskolájára, amely az európai klasszikus gimnázium modelljét sikeresen ötvözte az amerikai igényekkel. Anzelm Perjel Úr vállalta, a püspök és az egyetem kezdeti ellenállásával szemben is, hogy a magyar ciszterciek létrehozzanak Dallas-ban egy hasonló iskolát. A cél: összekapcsolni az igényes humán orientációt egy az európainál nívósabb matematikai és természettudományos programmal és így felkészíteni a diákokat a legjobb egyetemekre is. Ezért az iskola neve Cistercian Preparatory School lett.
 
Mindennél fontosabb azonban az a cél, hogy a tudást az istenszeretet és felebaráti szeretet szolgálatába állítsuk. Szent Bernát adta meg az iskola jelmondatát: „Ardere et lucere”: „lángolj és világíts!” Az első két osztály 1962 őszén indult. Az első években a magyarok tapasztalatlansága és a vezetés fejetlensége majdnem csődbe vitte a vállalkozást. Ám egy új, fiatal ciszterci igazgató, kinevezésével az iskola már a hetvenes évek elején „emelkedni” kezdett. Ma 360 diákjával, 9 cisztercivel és kb. 20 civiltanárral a Cistercian Prepschool-t az egyetemi fölvételi irodák Amerika egyik legkiválóbb iskolájaként tartják számon. Számunkra és a diákjaink számára azonban a legfontosabb érték az osztályok lelki családdá érése a nyolc évi együttlét, a tanárok hatása és főleg az (itt, Dallasban teljesen ismeretlen) nyolc éves osztályfőnöki nevelés révén. Az állandó lakhely és foglalkozásváltozások közepette a monostor az öregdiákok számára a stabil otthon élményét sugározza, ahova életük fordulópontjain mindig újra visszatérnek.
 
A nyolcvanas évektől kezdve az öregdiákok gyűjtötték össze a pénzt az iskola továbbfejlesztésére, így pl. a Science Building (A Természettudományok háza), a bélapátfalvi templom ihlette apátsági templom, a könyvtár és az Art Building (Képzőművészetek Háza) felépítésére.
 
A Dallasi Monostort a Szentszék 1963 novemberében emelte apátsági rangra. Első apátja Nagy Anzelm addigi perjel lett, aki egy év megszakítással 1988-ig vezette a monostort. Utódja egészen (2006) Farkasfalvy Dénes.
 
Az új apátot 2006. február 15-én választották meg. P. Verhalen az apátság harmadik elöljárója, Farkasfalvy Dénes apát utóda, aki 24 éven át volt a közösség spirituális vezetője.
 
P. Verhalen az első nem magyar vezetője az apátságnak, amelyet az ’50-es évek közepén a kommunizmus elől menekülő magyar szerzetesek alapítottak Dallas Irving nevű városrészében.
Homíliájában P. Verhalen a most nyugalmazott Farkasfalvy Dénes apátot példaképének nevezte, majd felidézte a magyar szerzetesek önzetlenségét.
Az ötvenes években elhagyták szülőföldjüket, hogy szabadon és félelem nélkül dicsőíthessék Istent.
 
P. Peter Verhalen 1975-ben lépett be a dallasi „Miasszonyunk” ciszterci közösségbe. 1980-ban szentelték pappá. Az új apát gondviselésszerűnek nevezte, hogy az 1962-ben létrehozott ciszterci előkészítő iskolában végezte tanulmányait, így megismerhette a kolostor alapítóit, az első magyar tanárokat. P. Verhalen, mielőtt apáttá választották volna, a ciszterci előkészítő iskola igazgatói tisztségét töltötte be.
 
Bár a monostor vonzása egyre erősebb és kiterjedtebb, jövőjét csak az Úristen látja.
 
 
2018.05.02