2018 Advent

 Adventi gondolatok
 
Advent - a várakozás ideje. Emberi létünkhöz hozzátartozik a várakozás. Nincsen életünknek olyan területe, ahol hosszabb-rövidebb ideig ne kellene várni. Vannak rövid ideig tartó várakozásaink, és kell, hogy legyenek hosszú távra szóló várakozásaink. A várakozás állapota többnyire nem azt jelenti, hogy ülünk és nézünk magunk elé, vagy állunk az ablaknál és kifelé nézve várunk valamire, vagy valakire. A várakozás ideje lehet izgalmas, unalmas, kínos, közömbös, vagy feszült, attól függően,
hogy mit várunk, vagy mire várunk.
 
Gondoljunk az áldott állapotban lévő, gyermeke megszületését váró édesanyára! Várakozásában benne van a remény: gyermekem születik, és egészséges lesz. Várakozása aktív. Általában tartózkodik minden olyan dologtól, ami árthat születendő gyermekének. Közben pedig készül: babaágyat, kis ruhácskákat készít elő, hogy minden meglegyen a jövevény érkezésekor.
 
Karácsony közeledtével szólnunk kell, egy igazán hosszú távú várakozásról. Nem feledkezhetünk meg Valakiről, aki eljövendő, akár várjuk, akár nem. A világ is emlékezik a maga módján. Tudatosan vagy tudatlanul emlékezik és emlékeztet egy kétezer évvel ezelőtt megtörtént eseményre. Minden kor, minden nép hitvilágában megjelent valaki, akinek jövetelére számítottak, és életük, sorsuk jobbrafordulását várták tőle. Mi pedig hisszük, hogy ez a várakozás már beteljesült az emberi nem számára. Amikor eljött az idők teljessége, a legkedvezőbb pillanat, Isten elküldte Fiát. Az eljövetel formája egészen emberi volt: született egy gyermek Betlehemben, aki felnőtt, és életével bemutatta az Atyát. Bemutatta Istent, aki őt elküldte, nem kevesebbért, mint hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus elvégezve ezt a feladatot, visszatért az Atyához a mennybe, s ezzel elkezdődött a várakozás második szakasza. Ő megígérte, hogy visszajön övéiért.
 
Várjuk Jézus második eljövetelét? Ez az idő rendkívül izgalmas lehet, ha odafigyelünk az ő közeledésének jeleire. Krisztus találkozni akar velünk fontos, vagy kevésbé fontos mindennapi tevékenységünk közben, vagy csendes perceinkben. Ott van tudatunk mélyén ez a vigasztaló, és egyben felkavaró gondolat? Krisztus eljön. Alárendeljük-e ennek a várakozásnak az életünket?
 
Ha elfordítottad tekintetedet Krisztusról, fordítsd felé, és várj Reá, s ebben a várakozásban helyükre kerülnek életedben a dolgok! Legyen igazi, nagybetűs advent egész életünk, nem tétlen, de izgalmas, örömteli várakozás, mialatt végezzük feladatunkat!
 
Mindaddig, amíg Ő eljön.
 
Gimnáziumi lelki nap
2018. 12. 08.
 
8. b, 9. a és 9. c osztály:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Stift Zoltán atya, 6-os terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.30: második találkozás (Stift Zoltán atya, 6-os terem)
10.30-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Stift Zoltán atya, 6-os terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
10. a osztály:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Szemere János atya, 3-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Szemere János atya, 3-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: osztályfőnöki feldolgozó óra (3-as terem, közben János atya a 8-as teremben gyóntat)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
10. b osztály
Látogatás a Prohászka templomban külön program szerint. A lelki napot Tóth Tamás atya tartja.
10. c osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Tóth András atya, 27-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Tóth András atya, 27-es terem)
 
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: osztályfőnöki feldolgozó óra (27-es terem, közben András atya gyóntat a könyvtárban)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
11. a osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Rév Karitász, Farnas István Géza - 4-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Rév Karitász, Farnas István Géza - 4-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Rév Karitász, Farnas István Géza - 4-es terem)
12.00-12.45: szentmise a díszteremben
 
11. b osztály
Az osztály az Öreghegyi plébánián tesz látogatást külön program szerint. A lelki napot Tornyai Gábor atya tartja.
11. c osztály
A móri kapucinus közösség meglátogatása külön program szerint.
12. a osztály
A program menete:
8.45-11.45: Nem Adom Fel Alapítvány (díszterem)
12. b osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Marton Bernát O.Cist. atya, 2-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Marton Bernát O.Cist. atya, 2-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Marton Bernát O.Cist. atya, 2-es terem)
 
12.00-12.45: szentmise a díszteremben
12. c osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Holló András, 1-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Holló András, 1-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Holló András, 1-es terem)
12.00-12.45: szentmise a díszteremben
 
A lelki nap lezárása (12.00-12.45):
 
Szentmise a szeplőtelen fogantatás ünnepén a ciszterci templomban (8.b, 9-10 évfolyam)
Felelős osztály: 8. b
 
- misézik: Tóth András atya
- gyóntat: Előd atya, Stift Zoltán atya
 
Szentmise a szeplőtelen fogantatás ünnepén a díszteremben (11-12. évfolyam)
Felelős osztály: 12. a
 
misézik: Marton Bernát O.Cist atya
gyóntat: Milcsinszky Alajos atya, Lovász Rajmund atya
 
2018. december 15.
 
Tanárok lelkigyakorlata:
A program menete:
9.00-10.45: beszélgetés a katolikus iskoláról
11.00-11.45: szentmise a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat az 5. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Ágnes O.Cist. nővér, 14-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Ágnes O.Cist. nővér, 14-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat az 5. b osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Ancilla O.Cist. nővér, 22-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Ancilla O.Cist. nővér, 22-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 6. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Lovász Rajmund OFM atya, 10-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Lovász Rajmund OFM atya, 10-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 6. b osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Kelényi Tamás Hermann-József O.Praem. atya 23-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Kelényi Tamás Hermann-József O.Praem. atya -23-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
Lelkigyakorlat a 6. c osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Ambrózy Tamás atya, 8-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Ambrózy Tamás atya, 8-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 7. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Gaál Richárd szeminarista, 12-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Gaál Richárd szeminarista, 12-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: a téma feldolgozása (Gaál Richárd szeminarista, 12-es terem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
Lelkigyakorlat a 7. b osztály számára:
A bodajki kegytemplom meglátogatása külön program szerint. A lelki napot Mórocz Tamás plébános atya tartja.
Lelkigyakorlat a 8. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Lengyel József atya, 13-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Lengyel József atya, 13-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: a téma feldolgozása (osztályfőnök, 13-as terem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
Lelkigyakorlat a 8. b osztály számára:
Az osztály Stift Zoltán atya lelkigyakorlatos foglalkozásán vesz részt december 9-én.
Lelkigyakorlat a 9. b osztály számára:
A program menete:
9.00-11.45: táncmeditáció Csókási Anna RSCJ nővér vezetésével (díszterem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
 
Templomi beosztás:
 
5-6. évfolyam (11-12 óra)
 
- a szentolvasót vezeti: Ancilla és Ágnes O.Cist nővérek
 
-gyóntat: Előd atya, Lovász Rajmund OFM atya, Ambrózy Tamás atya, Lengyel József atya, Kelényi József O.Praem. atya
 
 
7-8. évfolyam+9. b (12-13 óra)
 
- a szentolvasót vezeti: Ancilla és Ágnes O.Cist nővérek
 
- gyóntat: Előd atya, Lovász Rajmund OFM atya, Ambrózy Tamás atya, Lengyel József atya, Kelényi József O.