2017 Advent

 Adventi gondolatok
 
Advent - a várakozás ideje. Emberi létünkhöz hozzátartozik a várakozás. Nincsen életünknek olyan területe, ahol hosszabb-rövidebb ideig ne kellene várni. Vannak rövid ideig tartó várakozásaink, és kell, hogy legyenek hosszú távra szóló várakozásaink. A várakozás állapota többnyire nem azt jelenti, hogy ülünk és nézünk magunk elé, vagy állunk az ablaknál és kifelé nézve várunk valamire, vagy valakire. A várakozás ideje lehet izgalmas, unalmas, kínos, közömbös, vagy feszült, attól függően,
hogy mit várunk, vagy mire várunk.
 
Gondoljunk az áldott állapotban lévő, gyermeke megszületését váró édesanyára! Várakozásában benne van a remény: gyermekem születik, és egészséges lesz. Várakozása aktív. Általában tartózkodik minden olyan dologtól, ami árthat születendő gyermekének. Közben pedig készül: babaágyat, kis ruhácskákat készít elő, hogy minden meglegyen a jövevény érkezésekor.
 
Karácsony közeledtével szólnunk kell, egy igazán hosszú távú várakozásról. Nem feledkezhetünk meg Valakiről, aki eljövendő, akár várjuk, akár nem. A világ is emlékezik a maga módján. Tudatosan vagy tudatlanul emlékezik és emlékeztet egy kétezer évvel ezelőtt megtörtént eseményre. Minden kor, minden nép hitvilágában megjelent valaki, akinek jövetelére számítottak, és életük, sorsuk jobbrafordulását várták tőle. Mi pedig hisszük, hogy ez a várakozás már beteljesült az emberi nem számára. Amikor eljött az idők teljessége, a legkedvezőbb pillanat, Isten elküldte Fiát. Az eljövetel formája egészen emberi volt: született egy gyermek Betlehemben, aki felnőtt, és életével bemutatta az Atyát. Bemutatta Istent, aki őt elküldte, nem kevesebbért, mint hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus elvégezve ezt a feladatot, visszatért az Atyához a mennybe, s ezzel elkezdődött a várakozás második szakasza. Ő megígérte, hogy visszajön övéiért.
 
Várjuk Jézus második eljövetelét? Ez az idő rendkívül izgalmas lehet, ha odafigyelünk az ő közeledésének jeleire. Krisztus találkozni akar velünk fontos, vagy kevésbé fontos mindennapi tevékenységünk közben, vagy csendes perceinkben. Ott van tudatunk mélyén ez a vigasztaló, és egyben felkavaró gondolat? Krisztus eljön. Alárendeljük-e ennek a várakozásnak az életünket?
 
Ha elfordítottad tekintetedet Krisztusról, fordítsd felé, és várj Reá, s ebben a várakozásban helyükre kerülnek életedben a dolgok! Legyen igazi, nagybetűs advent egész életünk, nem tétlen, de izgalmas, örömteli várakozás, mialatt végezzük feladatunkat!
 
Mindaddig, amíg Ő eljön.
 
Gimnáziumi lelki nap
2017. 12. 16.
Tanárok lelkigyakorlata:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - díszterem és ebédlő)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - díszterem és ebédlő)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - díszterem és ebédlő)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
9. a és b osztály (fiúk):
A program menete:
8.45-9.45: első találkozás (Kelényi József O. Prem. atya, 16-os terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.30: második találkozás (Kelényi József O. Prem. atya, 16-os terem)
10.30-11.00: szünet
11.00-11.45: osztályfőnöki feldolgozó óra (28-as, illetve 20-as termek, közben József atya a 21-es teremben gyóntat)
12.00-12.45: imaóra a díszteremben
9. c osztály
A móri kapucinus közösség meglátogatása külön program szerint.
10. a osztály (fiúk):
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Tóth András atya, könyvtár)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Tóth András atya, könyvtár)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: osztályfőnöki feldolgozó óra (könyvtár, közben András atya a 22-es teremben gyóntat)
12.00-12.45: imaóra a díszteremben
 
9. a, 9. b, 10. a osztály (lányok):
A Pure Fashion lelki alkalmán vesznek részt a 6-os teremben.
A program menete:
9.00-11.45: Pure Fashion (6-os terem)
12.00-12.45: imaóra a díszteremben
10. b osztály
Az érdi Regina Mundi ciszterci apátság meglátogatása külön program szerint.
10. c osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 2-es és 3-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 2-es és 3-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 2-es és 3-as terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
11. a osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 25-ös és 27-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 25-ös és 27-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 25-ös és 27-es terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
 
11. b osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 11-es és 12-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 11-es és 12-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 11-es és 12-es terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
 
11. c osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Holló András, 1-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Holló András, 1-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Holló András, 1-es terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
12. a osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 14-es és 13-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 14-es és 13-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 14-es és 13-as terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
 
12. b osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 4-es és 5-ös terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 4-es és 5-ös terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 4-es és 5-ös terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
12. c osztály
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 24-es és 23-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 24-es és 23-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: harmadik találkozás (Jezsuita iskolamisszió - 24-es és 23-as terem)
12.00-12.45: szentmise a ciszterci templomban
 
A lelki nap lezárása (12.00-12.45):
 
A jezsuita iskolamisszió záró szentmiséje a ciszterci templomban (11-12. évfolyam, illetve tanárok):
 
- gyóntat: Tóth András atya, Kelényi József O.Praem atya, Ottó atya
 
Imaóra a díszteremben (9-10. évfolyam):
 
Az imaórát Éliás Tamás tanár úr vezeti. A protestáns diákok számára Bencze András tart adventi foglalkozást a 6-os teremben.
 
- gyóntat: Előd atya, Milcsinszky Alajos atya
 
 
 
Az adventi lelki nap programtervezete
2017. december 9.
 
Lelkigyakorlat az 5. a osztály számára:
Az osztály a balatonkenesei ferences nővéreknél tesz látogatást külön program szerint.
Lelkigyakorlat az 5. b osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Ágnes O.Cist. nővér, 23-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Ágnes O.Cist. nővér, 23-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
Lelkigyakorlat az 5. c osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Ancilla O.Cist. nővér, 8-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Ancilla O.Cist. nővér, 8-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 6. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Bak Ádám diakónus atya, 12-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Bak Ádám diakónus atya, 12-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 6. b osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Harkai Gábor atya, 2-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Harkai Gábor atya, 2-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 7. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Récsei Norbert atya, 13-as terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Récsei Norbert atya, 13-as terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: a téma feldolgozása (osztályfőnök, 13-as terem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
Lelkigyakorlat a 7. b osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Gaál Richárd szeminarista, 11-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Gaál Richárd szeminarista, 11-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: a téma feldolgozása (Gaál Richárd szeminarista, 11-es terem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
 
Lelkigyakorlat a 8. a osztály számára:
A program menete:
9.00-9.45: első találkozás (Mészáros Barnabás szeminarista, 21-es terem)
9.45-10.00 szünet
10.00-10.45: második találkozás (Mészáros Barnabás szeminarista, 21-es terem)
10.45-11.00: szünet
11.00-11.45: a téma feldolgozása (osztályfőnök, 21-es terem)
11.45-12.00: szünet
12.00-12.45: szentolvasó a ciszterci templomban
 
Lelkigyakorlat a 8. b osztály számára:
Az osztály a tihanyi bencés közösségnél tesz látogatást külön program szerint.
 
 
Templomi beosztás:
 
5-6. évfolyam (11-12 óra)
 
- a szentolvasót vezeti: Ancilla és Ágnes O.Cist nővérek
 
-gyóntat: Előd atya, Ottó atya, Récsei Norbert atya, Harkai Gábor atya
 
A protestáns testvérek számára a 6-os teremben Révész Lajos baptista lelkipásztor tart foglalkozást.
 
7-8. évfolyam (12-13 óra)
 
- a szentolvasót vezeti: Ancilla és Ágnes O.Cist nővérek
 
- gyóntat: Előd atya, Ottó atya, Récsei Norbert atya, Harkai Gábor atya
 
A protestáns testvérek számára a 6-os teremben Berze János református lelkipásztor tart foglalkozást.